Boşanma Süreci ve Sonrası 2023

Boşanmak zor bir süreç midir?

Evlenen çiftler pek tabi ki boşanmak maksadıyla evlenmezler. Ancak hayatın olağan akışında evlilik kadar boşanmak da normal bir durumdur. Ancak evlilik kolay bir şekilde gerçekleşebiliyorken boşanmalar tarafların anlaşamamaları halinde oldukça uzun ve zorlu bir sürece dönüşebilmektedir. Eşlerin boşanma aşamasına gelene kadar yaşadığı evlilik birliğini sarsan durumlar çekişmeli boşanma davasında gün yüzüne çıkmaktadır. Taraflar bu tür davalarda evliliğin bitimindeki kusursuz veya diğerine göre daha az kusurlu olduklarını kanıtlama gayreti içerisindedir. Bu kanıtlama  talebi ancak hukuki deliller içerisinde mümkün olacaktır. Çekişmeli boşanma davasında haklılığını ispat edemeyen taraf tazminat ve nafaka ödemeye mahkum edilebilecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise süreç tek celsede boşanma olarak özetlenecek şekilde nispeten oldukça kolay olmaktadır. Boşanma avukatınızla olan iletişiminiz her iki dava türünde de oldukça büyük önem arz etmektedir. Boşanma avukatınızla iletişiminiz ne denli güçlü ise o denli kolay bir boşanma süreci geçireceğinizi rahatlıkla ifade edebiliriz.

Boşanma Sürecinde hangi sebebe dayanmalıyım?

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanununda genel ve özel sebepler olarak ayrılmıştır. Genel sebep evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Özel sebepler ise Terk, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, akıl hastalığı, yüz kızartıcı suç işleme, zina(aldatma) olarak sayılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası olarak boşanamayacaksınız çekişmeli boşanma davalarında muhakkak geçerli bir sebebe dayanmanız gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında evlilikteki heyecanımız bitti”, ”anlaşmakta zorlanıyoruz” ”sıkıldık gibi nedenler boşanmak kararı yerine ayrılık kararı verilmesine sebep olmaktadır. Bu da boşanmak isteğindeki çiftler için süreci daha da uzatmaktadır. Bu sebeple boşanmaya karar verdiyseniz hukuki süreci uzatmamak ve hak kaybına sebep olmamak için uzman bir boşanma avukatı ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Türk toplumunda en çok karşılaşılan boşanma sebepleri aşağıdaki gibidir. Buradaki sebepler çoğaltılabilir.

  • Eşini ölümle tehdit etmek
  • Eşe karşı küfür, hakaret vb. davranışlarda bulunmak
  • Eşin aldatması
  • Eşle cinsel hayatın çeşitli sebeplerle bitmesi (soğumak, hastalık vs.)
  • Eşi, kayınvalide ile yaşamaya zorlamak,
  • Eşin onurunu incitecek haksız suçlamalarda bulunmak (aldatma, para çalma, iktidarsızlık vb ithamlarda bulunmak)
  • Alkol veya uyuşturucu, uyarıcı madde alışkanlığı
  • Eşin işsiz olması ve iş bulma gayretinde olmaması bu sebeple evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi

Boşanma kararı tarafın hür iradesi ile alması gereken bir karardır. Çünkü boşanmak medeni halin değişmesi anlamına gelir. Yukarıdaki boşanma sebeplerinin bir veya bir kaçı varsa dahi aile, arkadaş, komşu, kendisi boşanmış eş dost tavsiyesi ile boşanma kararı verilmemelidir. Boşanma sürecini başlatarak uzun ve zorlu bir yolculuğa adım atarsınız. Pişman olmamak adına evlilik birliğini bitirmeyi iyice düşündükten sonra işlemleri başlatmanız daha doğru olacaktır. Boşanma kararı aldıysanız aşağıdaki maddelere geçebilirsiniz.

Boşanma Süreci Nasıl Başlar?

Boşanma süreci boşanma dilekçesinin hazırlanarak resmi olarak dava açılması ile başlar. Boşanma davaları ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun hukuki bilgi ve birikim gerektirir. Bu davaları açmak, sürdürmek ve başarı ile sonlandırmak için uzman boşanma avukatından mutlaka yardım almalısınız.  Boşanma kararı almış bir kişi uzman boşanma avukatı ile görüşerek evlilik birliği içerisinde yaşadıklarını avukatına anlatır. Boşanma avukatı müvekkilinin verdiği bilgiler doğrultusunda sürecini nasıl yönetmelerine karar verir. İyi bir boşanma avukatı müvekkili ile en iyi iletişimi kurarak onun üzerindeki yükü alan ve sürecin stresini müvekkiline en az hissettiren kişidir. Bu sebeple hem sizi anlayabilen ve hem de hukuki kariyeri güçlü olan boşanma avukatı ile çalışmak davanızın seyrini iyi anlamda etkileyecektir.

Boşanma avukatınızda karar kıldıktan sonra avukatınızın sizin adınıza işlem yapabilmesi ancak usulüne uygun çıkarılmış özel vekaletname ile mümkündür. Boşanma avukatınızın hangi ilde bulunduğunun önemi olmaksızın size en yakın Notere giderek vekaletname çıkarmanız gerekmektedir.

Türk vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız boşanma vekaleti çıkartabilmek için konsolosluğa başvurarak gün alıp verilen günde konsolosluk üzerinden boşanma vekaletnamesi çıkartmanız gerekecektir.

Vekaletnamenin okunaklı görüntüsü dava açmak için yeterlidir. İmkanınız varsa boşanma vekaletnamesinin aslını avukatınıza göndermeniz, kendinize bir nüsha örnek almanız uygun olacaktır.

Boşanma avukatınız vasıtasıyla veya şahsen hazırlayacağınız usul ve esasa uygun boşanma davası dilekçesi, harç ve masrafların yatırılması ile davanızı açarak boşanma sürecini başlatmış olacaksınız.

Boşanma Sürecini kim başlatmalıdır?

Boşanma davasını kim açmalıdır, sorusu ile aynı anlama gelen bu soruya hukuki olarak yanıt vereceğiz. Boşanma davasını açan süreci başlatan tarafın avantajı veya dezavantajı bulunmamaktadır. Bu sebeple boşanmaya karar verdiyseniz ve boşanma sebebinize uygun yeterli dava deliliniz mevcutsa boşanma sürecini başlatabilirsiniz.

Boşanma davası ne zaman açılmalıdır?

Tarafların boşanma kararından emin olması ve anlaşmalı boşanma ise protokolün hazırlanması, çekişmeli boşanma davası ise delilleriniz hazır olması halinde dava açabilirsiniz. Boşanma davası açmanın belirli bir gün ve saati yoktur. Boşanma avukatı vasıtasıyla UYAP sistemi üzerinden her an dava açabilme olanağı vardır. Şahsen dava açacaksanız resmi çalışma gün ve saatlerini takip ederek adliye veznelerinin hizmet saatinde dava açabilirsiniz.

Boşanma sürecinde avukatla çalışmak şart mıdır?

Boşanma davaları; üst düzey hukuki bilgi aynı zamanda da pratik beceri gerektiren davalardır. Usulüne uygun açılmayan boşanma davası reddedilecekken esasa uygun açılmayan boşanma davasında telafisi imkansız zararlara yol açılacaktır. Boşanmak uğruna yaptığınız masrafların boşa gitmesi bir tarafa aleyhe verilen hükmün kesinleşmesi ile maddi manevi zarara uğrama ihtimali ortaya çıkacaktır. Bu sebeple maddi imkanınız el veriyor ise özel boşanma avukatı ile maddi imkanınız yetersiz ise baroların adli yardım birimine başvurarak muhakkak boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Boşanma süreci nasıl işler?

Boşanma sürecindeki en önemli husus avukatınızla kurduğunuz güçlü, güvenilir iletişimdir. Bu doğrultuda avukatınıza eksiksiz bilgi vermeniz boşanma sürecinde ortaya çıkacak olumsuz durumlarda avukatınızın süreci yönetmesini sağlayacaktır. Boşanma davanızda anlaşma usulünü takip etmeniz çoğu zaman menfaatinize olacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflarla görüşülerek anlaşma sağlanması ve bu sayede çok hızlı, kolay şekilde boşanma davasının tamamlanması söz konusu olacaktır. Tek celsede boşanmak anlaşmalı boşanma davaları ile mümkündür.

Çekişmeli boşanma davalarında ise süreç 3 ana aşamadadır.

1.Birinci aşama hazırlık ve dilekçe aşamasıdır.

Davanıza ilişkin delilleri toparlamanız, süreci ve yol haritanızı belirlemeniz hak kaybı yaşamanızı önleyecektir. Boşanma sürecini sağlıklı bir şekilde yönetmek için boşanma kararı verdikten sonra sebeplerine uygun şekilde delillerini toparlamalıdır. Boşanma davanızı yaşadıklarınızı hukuki olarak ifade edebilecek, taleplerinizi eksiksiz şekilde içeren ve ekleri ile desteklenen boşanma davası dilekçesi ile hazırlık tamamlanacaktır.

2.Aşama boşanma sürecini takip ve karar

Boşanma davasında velayet, nafaka, tedbir kararları her aşamada değişebilir. Bu sebeple boşanma davaları aktif takip gerektirir. Boşanma davalarında duruşmalar aşaması, ara kararların takibi, beyan dilekçeleri sunulması, tanık dinlenmesi, dava süresince gerçekleşen aşamalardır.

Boşanma davası açıldıktan sonra tensip zaptı hazırlanır karşı tarafa tebligat yapılır ve cevap verme süresi başlar

Tebligatın eline ulaşması ile 14 gün süre içerisinde cevap hakkı vardır. Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve davalının son dilekçesi ile bu aşama tamamlanarak, yargılama yani duruşmalar başlar.

Duruşma aşamasına geçilmesi ile birlikte ön inceleme duruşmasının akabinde varsa tanık dinleme aşamasında geçilir. Boşanma davasında esasa yönelik yapılacak başka bir hukuki işlem kalmaz ise hakim delilleri değerlendirerek bir boşanma davasında karar verecektir.

3. aşama: gerekçeli karar yazımı ve boşanmanın kesinleşmesidir.

Boşanma davası süreci gerekçeli karar yazılması ile tamamlanma aşamasına geçer. Boşanma davasında duruşmada karar verildikten sonra hakim 4 hafta içerisinde kararının hukuki gerekçelerini açıklar. Bu açıklamalara karşı tarafların bir üst mahkemede itiraz etme yani istinaf etme hakları bulunmaktadır. Kararın hukuka aykırı olduğu, haksız olduğu gerekçelendirilerek istinaf harcını yatırarak itiraz edebilirsiniz.

Boşanma süreci neden çok uzun sürüyor?

Eşler çekişmeli boşanma davası açıyor ise mahkemenin dava yükünden ötürü duruşmalar büyük şehirlerde oldukça uzun sürmektedir. Eşlerin boşanma davasındaki iddialarını kanıtlamak maksadı ile tanık dinletmeleri, evrak yazışmaları, mahkemenin sorumlu olduğu dosya sayısının fazlalığı bu sebeple duruşma tarihlerinin neredeyse 6 ayda bir verilecek hale gelmesi boşanma davalarının uzamasına sebep olmaktadır. Dosyanın kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerekliliği, çocuğun velayeti, koruma kararı, mal paylaşımı, tazminat gibi konular hakkında karar verilmesi haklı olarak zaman almaktadır.

Karşı taraf istemezse boşanabilir miyiz?

Boşanma davasını açan eş boşanmakta haklı olduğunu ispatlar ise karşı tarafın davaya katılmaması, davaya yönelik itirazları mahkeme tarafından değerlendirilecek ancak boşanmaya engel olmayacaktır. Dolayısıyla bir tarafın boşanmak istememesi boşanma sürecinin tıkandığı anlamına gelmemektedir.

Uzun zamandır ayrı yaşıyorsak hemen boşanır mıyız?

Boşanma davası açmadan önce uzun süredir ayrı yaşıyorsanız hukuk dilinde ”fiili ayrılık” gerçekleşmiş demektir. TMK Mad 166/4 gereğince evlilik birliğinin temelden sarsılması fiili ayrılıkla gerçekleşir. Bu maddeye göre fiili ayrılık 3 yıl sürmüş ise ve bunu kanıtlamak mümkün ise boşanma kararı yönünde hüküm verilmesi gerekir.

Davalara katılmak zorunlu mudur?

Türk Medeni Hukuk’unda hukuk davaları taraflar vasıtasıyla açılır ve takip edilir. Bu sebeple boşanma avukatınız vasıtasıyla veya şahsen davanızı takip etmeniz bütün duruşmalarına katılmanız gerekmektedir. Boşanma davanızı şahsen takip ediyorsanız ve mazeretsiz olarak duruşmayı kaçırmış iseniz 1 defaya mahsus olmak üzere dava harcını tekrar yatırarak dosyanızı tekrar işleme sokmanız mümkündür. Ancak bir kez daha duruşmaya mazeretsiz olarak katılmazsanız davanız usul şartları sağlamadığından reddedilecektir. Böyle bir durumda yapmış olduğunuz giderler tarafınıza iade edilmez.

‘Boşanırken karşı tarafın her şeyini alır mıyız ?’ 

Boşanma davalarında eşler sadece duygusal ilişkilerini değil, ekonomik ilişkilerini de bitirmektedir. Boşanmak için evlenilmemekle birlikte boşanma da evlenme gibi hayatın bir parçasıdır. Boşanma davalarının sürecini zorluk veya kolaylığını tarafların birbirine duyduğu saygı ve sevgi çok fazla etkilemektedir. Taraflar birbirine kin ve nefret duyuyorsa, ihanet varsa, büyük yalanlar varsa taraflar anlaşmalı boşanma davası yerine çekişmeli boşanma davasını tercih etmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında mal rejimleri, nafaka, velayet tazminat konuları hakkında da karar verilmektedir.

Özellikle aldatma söz konusu ise eş duygusal acısını karşı tarafı maddi olarak bitirerek dindirmek istemektedir. Gerçek olmayan tavsiyelerde davacı eşi bu yola sürüklemektedir. ‘Onun her şeyini alırız, aç kalır, sevgilisine de para gönderemez, parasız da bu kadın onla durmaz’ şeklindeki ifadeler de davacının hırsını ve boşanma davasındaki beklentisini artırmaktadır.

Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle aldatılmanın acısı karşı tarafa maddi ve manevi zarar verilerek dindirilmez. Karşı taraf eğer duygularını kaybetmiş ise ona yönelik zarar verici aşırı uç davranışlar sevgi, saygı, pişmanlık hissi vermemektedir. Hukuki olarak da asgari ücret alan veyahut ortalama bir maaş alan kişinin kusuru ne olursa milyon lira civarında tazminata hükmedilemeyecektir. Bu konuya ilişkin boşanma davalarında tazminat yazımızı okuyarak ayrıntılı bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

Boşanma davalarındaki mal rejimleri de sınırlı sayıda olup Kanuna dayanmaktadır. Eşler arasındaki mal rejimlerinin tespiti ve eşlerin katılım ve katkı payları kanuna dayanarak belirlenir. Özel boşanma sebeplerinden zina(aldatma), hayata kast gibi ağır boşanma sebeplerinin varlığı halinde hakim taktir yetkisini kullanarak mal paylaşımını yarı yarıya değil de aldatana %40, haksızlığa uğrayan eşe %60 oranında pay verilebilir. Zina davalarına ilişkin daha fazla bilgi almak için yazımıza tıklayınız.

Avukatsız da boşanma sürecini yürütebilir miyim?

Davalarınızı şahsen veya avukat vasıtasıyla takip edebilirsiniz. Ancak hem anlaşmalı hem çekişmeli boşanma davaları hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren davalardır. Avukata ücret ödememek adına şahsen takip edeceğiniz davada vekalet ücretinden çok daha fazlasını kaybedebilir veya bilgisizlikten hakkınızın çok daha eksiğinizi alabilirsiniz. Avukat tutma imkanı olmayanlar barodan adli yardım alabilir.

Boşanma davasında tanığım yoksa ne olur?

Boşanmaya neden olan olayların çok azı toplum önünde yaşanır. Ancak yakın çevreniz boşanma sebeplerinizden birazına bile şahit olmuşsa boşanma sürecinde tanıklık yapması yararınıza olacaktır. Tanıklarınızın olması boşanma davanızın olmazsa olmaz şartı değildir. Yazışma delilleri, ses kayıtları vb. başka deliller de davanızı kanıtlamanızı sağlayabilecektir.

Kız çocukların velayeti anneye; erkek çocuklarınki babaya mı verilir?

Velayet hususu çocuğun cinsiyetine değil çocuğun kiminle daha huzurlu, daha refah, daha kaliteli bir yaşam süreceği ile ilgilidir. Çocuk idrak yaşında ise çocuğun görüşü de dikkate alınarak  velayet hakkında karar verilir. Annenin davranışlarının çocuğun yararına olmadığı durumlarda kız da olsa erkek de olsa çocuk babaya verilebilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için boşanma davalarında velayet konulu yazımıza ulaşabilirsiniz.

Anne, baba, kardeşin tanıklığı geçerli olur mu?

Tanıklar mahkeme huzuruna çıkarıldıklarında olaya ilişkin görgü ve bilgileri dinlenmeden önce tanıklık yemini ederler. Bu yemine aykırı hareket etmek yani yalan tanıklık yapmak kanunen suçtur. 2 yıl hapis cezası ve adli para cezası vardır. Tanık alt soy ve üst soyun davasında duygularının baskın gelmesinden ötürü hakkaniyetli davranamayacağından ve objektif şekilde olayları anlatamayacağından bahisle dilerse tanıklıktan çekilme hakkını kullanabilir. Hakim tarafından bu hak kendilerine hatırlatılarak duruşmada yalan beyanda bulunmasının önüne geçilir. Sorunun cevabı olarak ise evet anne, baba ve kardeşin tanıklıkları geçerli olur ve mahkeme tarafından karar verilirken dikkate alınır.

Boşanma süreci ne zaman biter?

Boşanma kararının kesinleşmesi ile boşanma süreci tamamlanır. Boşanma davası mahkemenin eşler hakkında son duruşmalarında kısa boşanma kararı vermesi ile tamamlanır.

Bu aşamadan sonra mahkeme 1 ay içerisinde gerekçeli karar yazacaktır. Gerekçeli kararda hakimi karar verirken etkilen hususlara değinilir. Mahkeme süresince tarafların sunmuş olduğu delillerin ne denli etkili olduğu gerekçeli kararın açıklanması ile belli olacaktır. Gerekçeli karar yazılmadan kısa karar ile herhangi bir kanun yoluna başvurmak olanaksızdır.  İster anlaşmalı boşanma ister çekişmeli boşanma davası olsun mutlaka gerekçeli kararın çıkması beklenmelidir.

Gerekçeli kararın taraflara tebliği ile birlikte istinaf süresi başlayacaktır. 2 hafta içerisinde taraflar istinaf yoluna başvurmaz ise karar kesinleşecek ve boşanma davası bitmiş olacaktır.

Taraflar gerekçeli karar çıktıktan sonra beklememek adına istinaftan feragat ettiklerine dair dilekçe sunabilirler.

Boşanma davasından İstinafta vazgeçmek mümkün müdür?

Boşanma dosyanız istinaf mahkemesinde ise davanız hala kesinleşmemiz demektir. O halde dava dosyanızdan ferargat edebilirsiniz. Yani boşanma davasından vazgeçmek istiyorsanız davanızdan vazgeçebilirsiniz. İstinaf mahkemeleri 2. derece yargı merci olarak Yargıtay’ın yükünü hafifletmek maksadı ile hukuk sistemimize girmiştir. Aynı şekilde dosyanız Yargıtay’ da ise boşanma davanızdan yine feragat edebilirsiniz.

Boşandıktan sonra kimlikteki medeni hal nasıl değişir?

Boşanma sürecinde mahkeme kararında tarafların boşanmasına karar verilmiş , karar kesinleşmiş ve bütün usulü işlemlerin tamamlanmış olduğunu düşünürsek tarafların medeni hali artık değişmiş olacaktır. Tarafların her ikisi de boşanmak istiyor ancak tazminat, nafaka, velayet gibi kararlara karşı itiraz etmiş iseler o halde boşanma kararı dosyanız istinafta olsa dahi kesinleşecektir.

Kararın kesinleşmesinden itibaren mahkeme tarafından Nüfus Müdürlüğü’ne boşandıklarına dair bildirim yapar. Bu bildirim doğrultusunda nüfus müdürlüğü kimlik değişimi kararı vererek yeni kimlikleri hazırlatacaktır. Nüfus Müdürlüğü’ne bildirim işlemi taraflar tarafından değil mahkeme kalemi tarafından yapılır.

Nüfus Müdürlüğünden taraflar yeni kimlik kartlarını alabilecektir. Kadın eşinin soyadını kullanmak istiyorsa anlaşmalı boşanma protokolünde veya boşanma davası dilekçesinde bu talebine yer verebilecektir.

Boşanma sürecinden sonra ne zaman evlenebilirsiniz?

Boşanma davanız kesinleştikten sonra erkek için evlenme süresi bulunmamaktadır. Kadın için evlenme süresi hamilelik durumu olmadığından emin olabilmek adına bekleme süresi 300 gündür. Bu süreyi beklemek istemeyen eş dava açarak bu bekleme süresini kaldırabilir.

Boşanma süreci tamamlandıktan sonra tazminat davası açılabilir mi?

Boşanma davalarında tazminat davası açılması ile talep edilebilir. Ancak boşanmadan sonra tazminat talep etmek için 2 önemli şart vardır. Bunlardan birincisi tazminat hakkından feragat etmemek ikincisi ise boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl süreyi kaçırmamaktır.

Boşanmadan sonra temyiz ne zaman sonuçlanır?

Boşanma davasında çıkan karar tarafları memnun etmediği taktirde taraflardan biri veya her ikisi üst mahkemeye başvurabilmektedir. Yargıtay, istinaf mahkemesinden dönen ancak yerel mahkemenin direnme kararı vermesine üzerine tarafların istinaf üstü mahkemeye başvurması süreci temyizdir. Dosyanın temyizden gelmesi 1 ve 1.5 yıl sürebilecektir.

Boşanma sürecinde aile konutunda kim kalır?

Çekişmeli boşanma davanızın sürmesi halinde aile konutuna şerh konularak kendinizin ve çocuğunuzun güvenliğini sağlamanız mümkündür. Aile konutu şerhi, boşanma davasının kesinleşmesi ile son bulacaktır. Aile konutundaki şerh kalktığı taktirde kira sözleşmelerinin hazırlanması ve konutun satımı normal konuttaki işlemler gibi işleyecektir.

Boşanma sürecinden sonra aynı eşle evlenebilir miyim?

Boşanma kararı kesinleştikten sonraki 300 gün içerisinde kadın, bekleme süresi dolmadığı için evlenemeyecektir. Yasa gereği boşandıktan sonra kadın için evlenme bekleme süresi vardır. Bu süre boşandığı eşi ile evlense de kendiliğinden kalkmayacaktır. İddet süresinin kalkması için dava açarak talepte bulunulması gerekecektir.

Boşanmadan sonra babadan maaş nasıl bağlanır?

Boşanma kararı kesinleştikten sonra medeni durumu bekar olan kadın, maddi ve manevi güçlük çekmemesi adına Sosyal Sigortalar Kurumu‘na bildirimde bulunarak kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir.

Related Posts

Call Now ButtonAvukatı Hemen Ara!