Category

Genel
(AYM, E.2023/44, K.2023/71, 05/04/2023, § …) 24/05/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “…tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresi mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırı olması kapsamında...
Read More
Call Now ButtonAvukatı Hemen Ara!